Natuurlijk duurzaam

Melkveehouderij. Een verblijf op de boerderij is erg interessant. Wilt u meer weten geven wij u op verzoek een gratis rondleiding met bezoek aan de melkstal. Ook aan de kinderen geven wij een begrijpelijke uitleg.

Onze boerderij is een middelgroot bedrijf met ongeveer 70 melkkoeien en 30 schapen. De koeien gaan in april naar buiten tot half november.  Bij de weidegang houden we rekening met de weidevogels. Om hen de ruimte te geven hebben we tot half juni een perceel onder water gezet, het zogenaamde greppel-plas-dras. Door middel van pomp op zonne-energie wordt een constant waterpeil gerealiseerd zodat de weidevogels daar kunnen foerageren.

Als we gras gaan oogsten voor de wintervoervoorraad laten we de stukken gras waar gebroed wordt door bijvoorbeeld de grutto of de kievit staan. Om hen de ruimte te geven is er een mozaïek-landschap, met verschillende maaimomenten.

Door de zonnepanelen voorzien wij zelf in voldoende groene stroom.

%d bloggers liken dit: